Alleen energie-efficiënte apparaten die minder lawaai produceren, volstaan niet langer, vindt BSH Home Appliances. Er is ook vraag naar een andere blik op de héle levenscyclus van het product. Dit vertelt Ing. Bruno Vermoesen, Head of Brussels Office Environmental Governmental Affairs toen wij hem vroegen om een inkijkje te geven in hun duurzaamheidsbeleid. Stichting OPEN wil meer elektrisch afval inzamelen en de e-waste sector circulair maken; Vermoesens verhaal over hoe zijn organisatie omgaat met (het uitstellen van) apparaten in de afdankfase, is dan ook inspirerend.

BSH Home Appliances is bekend van onder andere de merken Bosch, Siemens, Neff en Gaggenau. Deze (praktisch) wereldwijd actieve organisatie maakt huishoudelijke apparaten in bijna alle categorieën; wassen, drogen koken etc. De organisatie richt zich op het bevorderen van duurzame huishoudapparaten. Duurzaamheid, waaronder levensduurverlenging en het einde van de levensfase van apparaten is actief ingevuld. Bruno Vermoesen is naast zijn functie, ook voorzitter van Recupel, het Belgische producentensysteem en hij zit in het bestuur van Stichting OPEN. De organisatie is onder andere ook vertegenwoordigd in het Franse producentensysteem. Vermoesen vertelt: “We denken op alle mogelijke manieren na over de volledige levenscyclus van onze producten. En natuurlijk ook over design voor recycling. Wij zien dat alle producenten meer en meer aandacht krijgen voor dit onderwerp en wij vinden dat dat ook nodig is.”

Duurzaamheidsbeleid

Vermoesen vervolgt: “Het is een bewuste keuze, om intensief met duurzaamheid en milieu bezig te zijn. We zijn ons bewust wat er maatschappelijk aan de gang is. De oorlog van Rusland met Oekraïne, het coronavirus, de opstopping in het Suez kanaal. Het hangt allemaal samen met grondstoffen en de afhankelijkheid van Europa van deze grondstoffen. We moeten ervoor gaan zorgen dat we zo veel mogelijk grondstoffen hier houden. Hiervoor zoeken wij oplossingen.” Vermoesen vervolgt: “Er zijn drie aspecten van duurzaamheid waarop wij heel concreet een bijdrage kunnen leveren: een focus op inclusieve en duurzame economische groei waarbij fatsoenlijk werk voor iedereen wordt bevorderd, zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen en met spoed maatregelen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Al die punten worden op verschillende manieren ingevuld. Denk aan het zo CO2-neutraal als mogelijk vervoeren en produceren. Maar ook aan de indirecte CO2-uitstoot van onze geïnstalleerde apparaten.”

Apparaten en de circulaire economie

Hoe gaat BSH om met het uitbannen van verspilling en vervuiling, producten en materialen hergebruiken en het regenereren van ecosystemen? Dit gebeurt alsvolgt vertelt Vermoesen: “We zien onder andere nieuwe businessmodellen, zoals leasing of sharing. Binnen BSH zijn inmiddels verschillende vormen leasing. Zo is er BlueMovement, een leasing model voor huishoudelijke apparaten in Nederland en Duitsland met vele voordelen: langere levensduur door herstel en opknapbeurten, na gebruik worden de werkende onderdelen opnieuw gebruikt en materialen gerecycleerd. Ook zorgt het voor het stimuleren van initiatieven binnen BSH om toestellen zo te ontwerpen dat ze langer meegaan en gemakkelijker te demonteren en te repareren zijn.” Verder stimuleert BSH om de consumptie en verspilling van kostbare bronnen te reduceren. Vermoesen licht dit toe: “We streven naar een productassortiment dat bestaat uit gemiddeld 50% gerecycleerd materiaal tegen 2030. En we streven naar een gebruik van gemiddeld 95 % gerecycleerde materialen in ons productassortiment tegen 2030. De ecologische voetafdruk van een product begint bij het ontwerp en strekt zich uit van de gebruikte materialen tot de recyclebaarheid ervan. Het laat zien dat we nadenken over meer duurzame materialen en oplossingen die we willen implementeren. Groen staal, staal met verlaagde co2 voetprint. Energie die wordt gebruikt komt uit waterstof. Hetzelfde materiaal dat voor een groot deel bestaat uit gerecycled materiaal, biokunststoffen en materialen met verlaagde milieu-impact. Een voorbeeld van deze nieuwe manier van denken is de introductie van nieuwe koelkast in 2023 waarin een aantal van deze oplossingen wordt toegepast. Last but not least bieden we de consument producten uit alle prijsklassen, afgestemd op de individuele levensomstandigheden, waardoor duurzaamheid betaalbaar wordt.”

Inzamelen blijft

Hoe kijkt Vermoesen tegen de inzameldoelstelling aan? Hij ziet dit duidelijk: “Eerder lag bij producentensystemen zoals Stichting OPEN de focus op inzameling en verwerking, nu wordt er ook gekeken naar andere treden op de zogenoemde R-ladder. Hergebruik bijvoorbeeld. Dat kan het behalen van de doelstelling in de weg komen te staan. Europa denkt dan ook na om deze doelstelling te herzien. Verder zitten er doelstellingen vanuit Europa aan te komen om mensen meer bewust te maken en om apparaten langer te gebruiken als dat zinvol is. We maken goede stappen. ‘Wecyclen’ zoals jullie het noemen is een goede start: ik zie veel kansen, zoals samenwerking met kringloper, refurbishment en hergebruik van onderdelen van apparaten die niet meer kunnen worden hersteld. Het is mooi om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.”