Producenten en/of importeurs van lampen zijn wettelijk verplicht om te registreren en zorg te dragen voor de inzameling en verwerking van deze lampen als ze worden afgedankt. Tot en met 31 december 2022 voldoen zij aan deze verplichtingen via Stichting LightRec. Per 1 januari 2023 gaat dit over van Stichting LightRec naar Stichting OPEN. Producenten die zijn aangesloten, ontvingen hierover een bericht met een overzicht wat er verandert. Stichting OPEN werkt nauw samen met Stichting LightRec om de aansluiting soepel en automatisch te laten verlopen.

Achtergrond
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kende op 1 maart 2021 voor de
afvalbeheerbijdrageovereenkomst AEEA een algemeenverbindendverklaring (AVV) toe aan Stichting OPEN. Op grond hiervan geeft Stichting OPEN voor alle producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEA) (uitgezonderd lampen) invulling aan de producentenverantwoordelijkheid. Vanaf 1 januari 2023 verzorgt Stichting OPEN ook de invulling van producentenverantwoordelijkheid voor lampen.

Effici├źnte uitvoering afvalbeheerstructuur
Voorafgaand aan het eindigen van de AVV Lampen gaf Stichting OPEN via een dienstverleningsovereenkomst met Stichting LightRec al uitvoering aan de afvalbeheerstructuur voor lampen. Deze bestaat onder andere uit een landelijk dekkend netwerk voor de inlevering van lampen afkomstig van (niet) particuliere ontdoeners. Stichting OPEN zet deze afvalbeheerstructuur voort na het einde van de AVV Lampen. De continuïteit wordt hierdoor zoveel mogelijk geborgd.

Wettelijke inzameldoelstelling
Stichting OPEN voldoet vanuit de centrale regie zo goed mogelijk aan de wettelijke
inzameldoelstelling en wil de e-wastesector meer circulair maken. Dit doen we door de krachten van alle producenten van EEA te bundelen.