Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-Waste Nederland (OPEN) wil snel duidelijkheid over hoe het Kabinet de doelstellingen voor circulaire economie zal invullen. Dat zegt OPEN-voorzitter Steven van Eijck na een eerste analyse van de begrotingsstukken die het Kabinet op Prinsjesdag presenteerde. “Het kabinet heeft de transitie naar een circulaire economie in het regeerakkoord benoemd als prioriteit. Wij rekenen erop dat het kabinet nu echt vaart gaat maken en wachten met smart op concrete invulling van die ambitie” aldus van Eijck. Van Eijck doelt onder andere op het aangekondigde Nationale Programma Circulaire Economie (NCPE). Stichting OPEN pleit ervoor dat verlagen van grondstoffengebruik en maximaal waardebehoud daarin een prominente plek krijgen. Volgens de stichting dragen de huidige doelstellingen voor e-waste onvoldoende bij aan het realiseren van een circulaire economie in 2050 en moeten ze daarom worden aangepast.

Voor 2023 spreekt het Kabinet de intentie uit om productketens te verduurzamen, waarbij onder andere de winning en het gebruik van (primaire) grondstoffen, langer gebruik van producten en hergebruik en hoogwaardige recycling centraal staan. Stichting OPEN verwelkomt deze intentie maar signaleert tegelijkertijd dat daar voor wat betreft elektrisch en elektronisch afval in de huidige beleidsdoelstellingen nog onvoldoende rekening mee wordt gehouden. Op dit moment zijn die doelstellingen teveel gericht op alleen het inzamelen van elektrisch en elektronisch afval. Stichting OPEN pleit in plaats daarvan voor een doelstelling die gericht is op levensduurverlenging en hergebruik. Daarmee kan beter worden gewerkt aan een stijging op de circulaire ‘R-ladder’ en aan het halen van de kabinetsdoelstellingen voor circulaire economie.

In de productieketen moet volgens Stichting OPEN meer aandacht komen voor het verder verlagen van grondstoffengebruik en moet worden gezorgd voor maximaal waardebehoud. Datgene wat niet (meer) in aanmerking komt voor levensduurverlenging, moet hoogwaardig worden gerecycled.

Stichting OPEN roept het Kabinet en de Kamer op om een betere doelstelling voor e-waste op te nemen in het Nationale Programma Circulaire Economie.

Over ons

Stichting OPEN zorgt namens ruim 3500 producenten en importeurs voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (ook genoemd: e-waste of AEEA). Onder de naam Wecycle voeren we campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste gratis inleveren bij een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten door het hele land.