Stichting OPEN, Stichting Batterijen, Stichting EPAC en Stichting Stibat Services starten een onderzoek met de intentie om nog dit jaar tot een bestuurlijke en operationele integratie te komen. Daarmee slaan de producentenorganisaties voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten en batterijen de handen ineen voor de inzameling, sortering en recycling van afgedankte apparaten en batterijen.

De organisaties willen optimaal en efficiënt bijdragen aan het terugwinnen van grondstoffen uit afgedankte apparaten, batterijen en accu’s. Zij doen dit vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het realiseren van een volledig circulaire economie.

De samenwerking leidt tot krachtige, eenduidige communicatie met consumenten en bedrijfsmatige gebruikers over het gescheiden inleveren van apparaten, ingebouwde en losse batterijen en fietsaccu’s. Dat is van groot belang, zeker nu steeds meer elektrische apparaten snoerloos worden en op een accu of batterij werken.

De samenwerking leidt ook tot grotere efficiëntie bij de invulling van de producentenverantwoordelijkheid voor producenten en importeurs. Er zijn immers grote overeenkomsten in de uitvoeringsprocessen voor elektrische en elektronische apparaten en batterijen, zoals de opgave van de hoeveelheid op de markt gebrachte producten, de inning van de afvalbeheerbijdrage en de rapportage aan de overheid. Bovendien kent het fijnmazige inzamelnetwerk een grote overlap.

Steven van Eijck, bestuursvoorzitter Stichting OPEN: “Dit is een volstrekt logische stap gezien de ontwikkeling van elektrische apparaten en de maatschappelijke en politieke ambitie om vanuit een grondstoffenbenadering te komen tot een circulaire economie. Bovendien sluit het beter aan op de belevingswereld van de markt. Met een gezamenlijke aanpak vergroten we onze communicatiekracht en maken we de totale keten van inzameling, hergebruik en recycling nog sterker.”

Eric Jan Schipper, bestuursvoorzitter Stichting Batterijen: “De producenten van draagbare batterijen en accu’s zien deze ontwikkeling als een grote stap voorwaarts. Die geeft ons meer slagkracht en maakt het mogelijk de inzameling, hergebruik en recycling van alle soorten batterijen, los of ingebouwd, effectiever en efficiënter te organiseren.”

Dick Zwaveling, bestuursvoorzitter Stichting Stibat Services: “Deze samenwerking biedt grote operationele voordelen bij het inzamelen en verwerken van alle afgedankte batterijen en accu’s. Dit biedt bovendien perspectief om alle kennis en ervaring die we de afgelopen decennia hebben opgebouwd, met een bredere scope in te zetten.”

René Veenhuizen, bestuursvoorzitter Stichting EPAC: “De samenwerking is een goede stap voor de toekomst op weg naar een efficiënt en volledig hergebruik van grondstoffen. Vooral nu consumenten steeds meer elektrische fietsen gaan gebruiken, is het van het grootste belang om de toekomstige inzameling en hergebruik zo efficiënt mogelijk te organiseren.”

 

Foto:  Stichting OPEN / Wiep van Apeldoorn, Recycle Wall Hoog Catharijne