Stichting OPEN steunt de uitdrukkelijke wens van het Europees Parlement om elektrische en elektronische apparaten te maken die langer meegaan en makkelijker te repareren zijn. Dit zegt voorzitter Steven van Eijck in een reactie op de resolutie van de Parlementscommissie Interne markt en Consumentenzaken, die daar bij de Europese Commissie op aandringt. Deze resolutie is volgens Van Eijck een logische en onmisbare stap in het verminderen van de afvalberg in Europa. Reparatie en refurbishment gebeurt volgens de Stichting OPEN al in grote delen van de elektronicasector. Deze actie van het Europees Parlement is een steun in de rug om hier mee door te gaan, aldus van Eijck.

Reductie groeiende berg elektronisch afval

De resolutie houdt ook in dat er op een veel grotere schaal en makkelijker dan nu reserve-onderdelen beschikbaar moeten zijn, apparaten makkelijker demonteerbaar moeten zijn en derden toegang moeten hebben tot de benodigde technische informatie. De Europese Commissie moet dat volgens het Europarlement vastleggen in een aangepaste en strakkere Ecodesign-richtlijn. Dit alles moet leiden tot de reductie van de groeiende berg elektronisch afval, momenteel meer dan 53 miljoen ton per jaar. Deze afvalberg staat bovendien haaks op de totstandkoming van de circulaire economie.

Bevestiging aanpak

Stichting OPEN ziet deze stap van het Europarlement als bevestiging van de aanpak die in Nederland reeds is ingezet om de afvalstroom veroorzaakt door afgedankte elektrische en elektronische apparaten te verminderen. Steven van Eijck : “Wij spreken met producenten, retail, kringloopwinkels en de reparatiesector over hoe reparatie en levensduurverlenging zo goed mogelijk kunnen worden gefaciliteerd”.