De nieuwe regeling voor metaalrecyclers om de goede verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA, ook wel e-waste) te stimuleren is zeer in trek. Maandelijks melden zo’n vijf tot tien metaalrecyclers, die zijn aangesloten bij de MRF, zich aan voor de regeling. Daarnaast tonen bedrijven interesse die speciaal voor de regeling overwegen de AEEA-module van de MRF te halen. Deelnemende metaalrecyclers ontvangen van Stichting OPEN een vergoeding voor de inzameling van e-waste en afgifte daarvan aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers en dragen zo bij aan de circulaire economie.

Beloning voor afgifte

Het is van belang dat zoveel mogelijk metaalrecyclers die e-waste mogen en willen innemen aan de regeling deelnemen. Er zijn nog steeds bedrijven die het wit- en bruingoed vermengen met andere metalen. Dit mag wettelijk niet en het is niet nodig. Want voor de afgifte aan een gecertificeerde verwerker wordt men beloond. Die vergoeding is 125 euro per ton als kostenbijdrage voor de inname, opslag en gescheiden afgifte aan een CENELEC II-gecertificeerde verwerker. Deze extra kosten worden door Stichting OPEN gecompenseerd via de Stimuleringsregeling waardoor het prijsverschil in opbrengsten tussen e-waste en gemengd schroot wordt opgeheven. Daar bovenop betaalt deze verwerker een marktconforme vergoeding voor de metaalwaarde aan de afgevende metaalrecycler.

CENELEC-verwerkers verwijderen gevaarlijke stoffen uit het e-waste, die apart worden verwerkt, de zogenaamde depollutie-activiteiten. Hierbij worden bijvoorbeeld ook lithiumbatterijen verwijderd waardoor de veiligheid in de keten wordt vergroot. Dit is echter alleen maar mogelijk indien e-waste gescheiden wordt opgeslagen en ingeleverd, vandaar het belang van de nieuwe Stimuleringsregeling. De CENELEC-gecertificeerde verwerker krijgt van Stichting OPEN een vergoeding voor de registratie van het afgegeven materiaal, om het hiermee mogelijk te maken dat de afgevende metaalrecyclers de correcte vergoeding vanuit Stichting OPEN kunnen ontvangen. Deze bedraagt 5 euro per ton.

Stichting OPEN wil met de nieuwe regeling per jaar minimaal 20.000 ton e-waste gescheiden inzamelen. Samenwerking met de metaalrecyclers is hierbij essentieel. MRF en stichting OPEN trekken samen op om dit doel te bereiken.

Eenvoudig en helder

De nieuwe regeling is intensief getest. Daaruit bleek dat de contracten overzichtelijk zijn, de communicatie helder, de werkwijze eenvoudig en de vergoeding aantrekkelijk. Marijn van der Maesen is de coördinator van de regeling namens Stichting OPEN: “Ik spreek dagelijks metaalrecyclers en heb gemerkt dat het enthousiasme groot is. Dat blijkt uit het aantal deelnemende metaalrecyclers dat blijft stijgen. Metaalrecyclers die interesse hebben, vinden informatie op de site www.stichting-open.org.”