Elektrische apparaten worden omschreven als alles met een stekker of een plek voor een batterij. Er zijn echter ook producten die een elektrisch of elektronisch element bevatten en dus een apparaat zijn, maar niet meteen als zodanig worden herkend. Een mooi voorbeeld hiervan zijn ramen met ingebouwde zonwering. Dit kan ook worden gerecycled, mits dit op de juiste manier wordt ingezameld en verwerkt. Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid Nederland (OPEN) en Vlakglas Recycling Nederland (VRN) gaan daarom een samenwerking aan. Vlakglas Recycling Nederland zorgt ervoor dat producenten, die elektrische en elektroniche apparatuur op de markt brengen, zich bij Stichting OPEN aansluiten. Ook regelen ze voor Stichting OPEN met het VRN-inzamelnetwerk de inzameling en verwerking van de afgedankte elektrische apparatuur van de VRN-producenten.

 

Vlakglas is een verzamelnaam voor meerdere soorten glas die in de woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt. In het vlakglas dat VRN inzamelt zijn ook producten aanwezig die kwalificeren als (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur, onder meer spiegels met verlichting, glas met ingebouwde zonwering of met een gel (zonnepaneel). Deze producten moeten op een speciale manier worden verwerkt. De inzameling vindt plaats op de overslaglocatie van VRN in Kampen. Als er voldoende is aangeleverd wordt dit vervoerd naar CENELEC-gecertificeerde verwerker Coolrec in Dordrecht, waar ze de elektrische componenten scheiden van het glas. Hierdoor kunnen zowel het glas als deze componenten worden gerecycled. Het recyclen van het glas gebeurt volgens het normale proces van VRN. Vlakglas is 100 procent herbruikbaar, mits het schoon wordt ingezameld. De elektronica wordt gerecycled volgens het proces van Coolrec.

Opnieuw gebruikt

Met de samenwerking wordt voorkomen dat glas met elektronica bij het restafval belandt, omdat men niet weet wat men er mee aan moet. Cor Wittekoek van Vlakglas Recycling Nederland zegt: “De gescheiden inzameling en recycling van glas sluit aan bij een circulaire economie. Stichting OPEN en VRN werkten al samen: de tonnages glas uit koelkasten worden via VRN verwerkt. Ons uitgangspunt is de cradle-to-cradle filosofie: materiaal wordt na gebruik volledig hergebruikt in een ander product. Op deze manier gaan er geen grondstoffen verloren. Producenten in de glasbranche en elektrische apparaten nemen hiermee ook hun verantwoordelijkheid als producenten. Per 1000 kg ingezameld vlakglas wordt een uitstoot van 116 kg CO2 vermeden bij de productie van nieuw glas.” Jan Vlak van Stichting OPEN voegt toe: “Dit is een mooi voorbeeld hoe we in de sector krachten bundelen en samen werken aan de inzameldoelstelling en circulariteit van de e-wastesector.”

Over Vlakglas Recycling Nederland

Zo veel mogelijk vlakglasafval in Nederland gestructureerd inzamelen en recyclen: dat is de missie van Vlakglas Recycling Nederland. Wij zijn een kleine organisatie die landelijk opereert. Jaarlijks wordt door VRN 90.000.000 kg vlakglasafval ingezameld. Om het vlakglasafval in Nederland zo efficiënt mogelijk in te zamelen, hebben wij contracten met landelijk opererende transportbedrijven en internationale vlakglasrecyclaars, werken we samen met meer dan 1000 inzamelpunten, meestal gevestigd bij glasbedrijven en milieuparken, coördineren we de heffing van de recyclingbijdrage op isolatieglas, waarmee het Nederlandse systeem van vlakglasinzameling wordt gefinancierd en informeren we publiek en betrokkenen over de mogelijkheden en regels rondom vlakglasrecycling.