Onderzoeksbureau FFact heeft in opdracht van Stichting OPEN en de retailorganisaties INretail, Raad Nederlandse Detailhandel, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org onderzocht hoe en waar consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier hun bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders een grote waarde hechten aan het maken van een duurzame keuze, wanneer het gaat om het afdanken van oude elektrische apparaten. Echter, wanneer er teveel moeite moet worden gedaan neemt deze bereidheid om duurzaam af te danken af.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • 81% van de 1.000 ondervraagden wil een bijdrage leveren aan het hergebruik van grondstoffen door oude apparaten in te leveren.
  • Er is een grote voorkeur om grote (vaak zware) apparaten op te laten halen, zodat men niet hoeft te tillen of speciaal vervoer hoeft te regelen.
  • Kleine en middelgrote apparaten wil men over het algemeen graag wegbrengen omdat dit meer flexibiliteit met zich mee brengt.
  • De voorkeur voor wegbrengen van oude apparaten gaat op tot een reistijd van circa 20 minuten. Wanneer men langer moet reizen, neemt de voorkeur voor wegbrengen sterk af.
  • De milieustraat, de winkel en de kringloopwinkel de belangrijkste inleverpunten zijn in het oog van de consument.
  • Mensen die wonen in de grote steden hebben ten opzichte van de rest van Nederland een grotere voorkeur voor het op laten halen*van oude apparaten. Wanneer zij apparaten wegbrengen hebben zij een relatief sterke voorkeur voor het wegbrengen naar een winkel.
  • Mensen willen graag door de winkels die apparaten verkopen en door lokale partijen zoals de gemeente en een lokale krant ge├»nformeerd worden over waar ze hun oude apparaten kunnen inleveren.

Download hier het onderzoeksrapport.