De nieuwe regeling voor metaalrecyclers om de goede verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (ook wel e-waste) te stimuleren blijkt zeer in trek. Twee weken na de start op 1 januari hadden al ruim 30 metaalrecyclers, die zijn aangesloten bij de MRF, zich aangemeld voor de regeling. Daarnaast hebben veel bedrijven interesse getoond. Deelnemende metaalrecyclers ontvangen van Stichting OPEN een vergoeding voor de inzameling van e-waste en afgifte daarvan aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers.

Bruin- en witgoed niet vermengen met andere metalen

Het is van belang dat zoveel mogelijk metaalrecyclers die e-waste mogen en willen innemen aan de regeling deelnemen. Er zijn nog steeds bedrijven die het wit- en bruingoed vermengen met andere metalen. Dit mag wettelijk niet en het is nergens voor nodig. Want voor de afgifte aan een gecertificeerde verwerker wordt men beloond. Die vergoeding is 125 euro per ton voor inname, opslag en gescheiden afgifte aan een CENELEC II-gecertificeerde verwerker. Daar bovenop betaalt deze verwerker een marktconforme vergoeding voor de metaalwaarde. De CENELEC-gecertificeerde verwerker krijgt van Stichting OPEN een vergoeding voor de registratie van het afgegeven materiaal. Deze bedraagt 5 euro per ton. CENELEC-verwerkers verwijderen gevaarlijke stoffen uit het e-waste, die apart worden verwerkt. Deze extra kosten worden door Stichting OPEN gecompenseerd via de stimuleringsregeling waardoor het prijsverschil in opbrengsten tussen e-waste en gemengd schroot wordt opgeheven.

Intensief getest

Gedurende de laatste maanden van 2021 is de nieuwe regeling intensief getest. Daaruit bleek dat de contracten overzichtelijk zijn, de communicatie helder en de werkwijze eenvoudig. Marijn van der Maesen is de coördinator van de regeling namens Stichting OPEN: “We kunnen nu al constateren dat we in die opzet zijn geslaagd. Ik heb een flink aantal metaalrecyclers gesproken en heb gemerkt dat het enthousiasme groot is. De komende tijd zal het aantal deelnemende metaalrecyclers blijven stijgen.”