Een nieuw jaar en een nieuw kabinet! Wij keken vol belangstelling naar de invulling van de posten. Daarnaast dienden Kamerleden – nog net in het oude jaar – kamervragen in over het nieuwe reageerakkoord die onze belangstelling hebben. Wij nemen je graag mee in de ontwikkelingen ‘uit Den Haag’.

Vivianne Heijnen nieuwe staatssecretaris circulaire economie en milieu

Op 10 januari jl. stond het nieuwe kabinet (VVD-D66-CDA-ChristenUnie) op het bordes na de langste formatie uit de geschiedenis. CDA’er Vivianne Heijnen (hiervoor wethouder in Maastricht) wordt op het ministerie van I&W verantwoordelijk voor circulaire economie en voor milieu. Daarnaast zal waarschijnlijk de nieuwe minister voor Klimaat en Energie bepalend zijn voor het toekomstige afvalbeleid. Deze post wordt ingevuld door Rob Jetten (D66), eerder fractievoorzitter voor D66 in de Tweede Kamer en mede-indiener van de Klimaatwet. Directie en Bestuur van Stichting OPEN willen graag op korte termijn in gesprek met beide bewindspersonen over o.a. de aanpak van lekstromen, de groeiende afvalstroom als gevolg van afgedankte zonnepanelen en nieuwe meetmethoden om de prestaties van circulaire economie in kaart te brengen.

Kamervragen over coalitieakkoord

Vlak voor het kerstreces 2021 dienden Kamerleden nog vragen in over het nieuwe regeerakkoord. De leden Van der Lee (GroenLinks), Nijboer (PvdA), Azarkan (DENK), Van der Plas (BBB), Van Raan (PvdD), Omtzigt (Groep Omtzigt), Stoffer (SGP), Van Haga (Groep Van Haga), Tony van Dijck (PVV), Den Haan (Fractie Den Haan) en Dassen (Volt) vroegen de minister van Economische Zaken en Klimaat het volgende: “U heeft een tussendoel voor 2030 om het gebruik van primaire abiotische grondstoffen te halveren. Hoe wilt u in het uitvoeringsprogramma circulaire economie deze halvering meetbaar maken en monitoren?”. Het antwoord volgt op een later moment. Wij volgen dit en delen het dan!