We bundelen graag kennis, ervaring en resultaten van producenten, gemeenten, verwerkers en andere partijen. Zo inspireren we elkaar en creëren we waarde voor onszelf en voor onze leefomgeving. We spraken met Ed van der Heijden, Customer Technical Systems Expert van Roche. Is Roche als producent / importeur bewust bezig met wat er gebeurt in de afdankfase van de apparaten?

Roche is een internationaal farmaceutisch bedrijf, 125 jaar geleden opgericht en met het hoofdkantoor in Bazel. Roche is actief in 150 landen, waar in totaal 101.000 medewerkers zich dagelijks inzetten voor de divisies Farma, Diagnostics en Diabetes Care. In Nederland telt Roche twee vestigingen; in Almere is Roche Diagnostics en Diabetes Care gevestigd, in Woerden zetelt de farma-divisie. Bij deze Nederlandse vestigingen werken ruim 400 medewerkers. Roche Diagnostics ontwikkelt diagnostische oplossingen en services voor screening, diagnose, behandeling en monitoring van ziekten. Roche Diagnostics wil voldoen aan wetgeving om verantwoord, duurzaam en milieubewust gebruikte laboratoriumsystemen te recyclen en is deelnemer van Stichting OPEN.

Roche Diagnostics heeft een streng MVO-beleid, waarin de te behalen doelstellingen voor meerdere jaren worden vastgelegd. De organisatie verkoopt diagnostische apparatuur en reagentia. Dat laatste zijn chemische stoffen die o.a. gebruikt worden om een chemisch element in laboratoriumtesten aan te tonen. De apparatuur voldoet aan de gebruikelijke CE-certificering en de Europese RoHS III richtlijnen en wordt ontwikkeld om lang mee te kunnen gaan. Door de snelle technologische innovaties op de markt is het voor een ziekenhuis weleens lastig om een keuze te maken of er vroegtijdig afgeschreven wordt om nieuwe innovaties te introduceren of het einde van de levensduur uit te zitten. Ook wat betreft de reagentia wordt er voortdurend gekeken of de productie gebeurt volgens de geldende milieuwetgeving. Door reagentia te ontwikkelen die langer houdbaar blijven, wordt verspilling zo veel mogelijk voorkomen.

Roche doet het uiterste om maximaal gebruik van disposable materiaal te bevorderen, zonder dat de gebruiker er een foutgevoelige, tijdrovende handeling voor moet verrichten. Denk aan foto’s van vroegere laboratoria met heel veel glazen maatbekers, buretten, destileerkolven en dat soort zaken. Voordeel van ready-to-use is gebruiksgemak, snelheid en een verminderd risico op fouten. Nadeel is vaak een grotere afvalstroom uit de ziekenhuizen. “Juist door apparatuur zo te ontwikkelen dat ze allemaal hetzelfde platform van disposable materiaal kunnen gebruiken, voorkom je overschotten en onnodige waste. Hergebruik van modulaire onderdelen en vaak dure ‘spare parts’ wordt centraal steeds meer toegepast. We streven ernaar dat zoveel mogelijk gebruikte apparatuur via de Stichting OPEN van de Nederlandse markt verdwijnt en verantwoord wordt gerecycled” vertelt Ed van der Heijden.

Als grote speler op de markt wordt er van je verwacht dat je een vooruitstrevende visie hebt. Voelt Van der Heijden dit? Hij licht toe: “Wij zien dat als een gezonde motivatie om ook gedurfde veranderingen in te zetten waarvan we weten dat die weerklank vinden in de samenleving. Zo wordt bij de consolidatie van nieuwe systemen al vooruitgedacht naar toekomstige nieuwe analyzers die volledig geïntegreerd moeten worden in bestaande systemen. Dit ‘compatible consolideren’ voorkomt vroegtijdige totale vervanging van al reeds aanwezige systemen. Hierbij kan ook worden gedacht ook aan ‘refurbishment’ van bestaande systemen voor landen die minder budget voor de nieuwste technologieën beschikbaar hebben.”

De schaarste van grondstoffen, maar ook de langere levertijden van apparatuur en onderdelen door o.a. gesloten havens en gesloten productieplatforms als gevolg van de Corona-pandemie verplicht ook Roche om nog eens kritisch te kijken welke onderdelen langer hergebruikt kunnen worden. Van der Heijden: “We bespeuren een trend dat in plaats van een leverancier er meerdere leveranciers nodig zijn. We signaleren op dit moment dat het aanbod naar de recycling iets is afgenomen doordat we voorzichtiger afscheid nemen van gebruikte apparatuur.”

Zichtbaar maken wat er met afgedankte apparaten gebeurt

Door de toepassing van de juiste wet- en regelgeving in Nederland worden bedrijven en consumenten zoveel mogelijk gedwongen gebruikte apparatuur te recyclen. Een voorbeeld is de verplichting om bij het Nationaal (W)EEE Register, via Stichting OPEN, geregistreerd te staan. Heeft Roche tips om stappen te maken in duurzaamheid? Van der Heijden: “Wij merken bij tenders vanuit ziekenhuizen dat maatschappelijke vragen als duurzaam en verantwoord recyclen ook steeds meer aandacht krijgt. Stichting OPEN heeft ons geholpen met de voorlichting aan onze klanten over de manieren waarop we met MVO en duurzaam ondernemen bezig zijn. Ik denk zeker dat nog meer promotiemateriaal of zelfs kleine promotiefilmpjes, hoe het eigen aangeboden materiaal is gerecycled en wat ermee gedaan is, zal bijdragen aan de bewustwording waarom we iets willen recyclen. Het zou geweldig zijn als je kunt laten zien aan je klanten wat er duurzaam gemaakt wordt van de door hun afgestane apparatuur, waar ze misschien wel 10 jaar mee hebben gewerkt. Nu blijft het onzichtbaar als de vrachtwagen weg is en alles heeft meegenomen.”

Deze tip gaan we vanuit Stichting OPEN zeker gebruiken! Hartelijk dank voor het gesprek.