Door afgedankte apparaten, ofwel e-waste, in te zamelen voor hergebruik of recycling, krijgen de materialen uit de afgedankte apparaten een tweede, derde of zelfs tiende leven. Dat draagt bij aan het tegengaan van grondstoffenschaarste en CO2-uitstoot. Voldoende inzamelpunten voor e-waste zijn daarom belangrijk. Veel gemeenten zien het belang en faciliteren naast de milieustraat alternatieve inleverpunten voor afgedankte apparaten. Dit is echter wel afhankelijk van lokaal beleid. Stichting OPEN deed in het kader van de Nationale Recycleweek een oproep aan gemeenten om aansprekende voorbeelden te melden. Hier werd goed gehoor aan gegeven. Zij ontvangen in de Recycleweek een attentie voor de medewerkers van het alternatieve e-waste inleverpunt.

Uit onderzoek blijkt dat inwoners een hoge gebruiksintentie hebben voor (alternatieve) inleverpunten die hieraan voldoen. Inwoners willen graag recyclen, maar alleen inzamelen via de milieustraat is vaak nog niet genoeg. Opvallend was dat vooral vrouwen en oudere inwoners aangaven behoefte te hebben aan beter bereikbare inleverpunten dan alleen de milieustraat. Veel gemeenten komen hen hierin nu tegemoet.

Nieuwe inleverpunten: aansprekende voorbeelden
In het hele land zijn de laatste jaren inlevermogelijkheden gecreëerd. Eén zo’n inlevermogelijkheid is de BEST-tas van RD4. Anita Soons, hoofd kringloop bij Rd4: “Met de BEST-tas worden boeken, elektronica, speelgoed en textiel opgehaald. De sortering gebeurt door een enthousiaste groep werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt, waarna goederen hergebruikt of verantwoord gerecycled worden. De grote schaal waarop de inzameling en sortering gebeurt en hoe de driehoeksverhouding business case – mens – milieu wordt benaderd maakt RD4 uniek.”

Ook bij GAD gebeurt veel op dit gebied. Daniël Walkot, manager GAD: “Voor wie wat verder van een scheidingsstation woont, is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval soms best een opgave. Daarom hebben wij een mobiel scheidingsstation. Bij het mobiele scheidingsstation kunnen onder andere kleine elektrische apparatuur en spaarlampen worden ingeleverd. We krijgen hier veel positieve reacties over. Door Corona kon het mobiel scheidingsstation een tijdlang niet worden ingezet, maar vanaf oktober gaan we weer op pad. Vanaf 2 oktober staan we weer in gemeente Wijdemeren. Andere initiatieven waarmee we inzameling extra stimuleren zijn de E-waste Race en de pilot die we doen met de zogenoemde Gooische Waardetas.”

Ook Gouda, via Cyclus, koos voor een Mobiele milieustraat als goed initiatief om dichter bij inwoners in te zamelen vertelt Emma Raijmakers, Specialist productontwikkelaar en portfoliobeheer bij Cyclus: “Rob en zijn collega’s staan met deze Mobiele milieustraat regelmatig op een locatie in de Cyclus-regio waar ze veel aanspraak hebben. Dit was duidelijk toen Rob op het Poldermolenplein in Gouda stond: zijn oud-buurman kwam langs en regelmatig groette hij een voorbijganger. Goedgehumeurd trok hij veel bekijks met De Mobiele Milieustraat en gaf hij geïnteresseerden uitleg over deze nieuwe vorm van inzamelen die ideaal is voor het inleveren van kleine spullen waarvoor je niet snel naar de milieustraat rijdt.”

Andere opvallende initiatieven die we zijn tegengekomen:
Rotterdam, Pop-up milieupark in de wijk;
Capelle, Byewaste ophaalservice aan huis;
Noordenveld, afvalkraam;
Ede, milieubus / chemokar ook voor e-waste;
RSC Amsterdam, bakwagen ‘bakkie’ in de wijk.

Stichting OPEN vindt het belangrijk dat gemeenten initiatieven ontplooien om meer afgedankte elektronica in te zamelen en te voorkomen dat deze apparaten in het restafval belanden. Om bovengenoemde initiatieven in het zonnetje te zetten en om te bedanken sturen we de medewerkers in de Recycleweek een taart.

Klein e-waste
Van de afgedankte elektronica is klein e-waste de grootste inzamelstroom (en groeit). Een hoge kwaliteit fijnmazige inleverpunten, zoals inleverbakken is de belangrijkste voorwaarde om de inzameling van klein e-waste te optimaliseren. Mensen willen inleveren mits dit gemakkelijk gaat. Tijdens de Nationale Recycleweek van 11 t/m 18 oktober a.s. zijn er extra activiteiten om de inzameling van e-waste te stimuleren. Stichting OPEN (en Stichting LightRec) steunen deze week met verschillende consumentencampagnes en inzamelacties en nodigden ook gemeenten uit om deze week activiteiten te organiseren. Meer informatie is te vinden op wecycle.nl.