In 2020 is de hoeveelheid ingezamelde oude verlichting (lampen en armaturen), net als de jaren daarvoor, aanzienlijk gestegen. Toch verdwijnen nog steeds veel armaturen bij het oud ijzer. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven in de sloop- en renovatiesector, maar ook installateurs en gemeenten (openbare verlichting) die zeker willen stellen dat afgedankte verlichting alleen verantwoord verwerkt wordt bij CENELEC- (voorheen WEEELABEX) gecertificeerde bedrijven. Dat is wettelijk verplicht en wordt geborgd door samenwerking met Stichting OPEN. Stichting OPEN wil zoveel mogelijk oude verlichting inzamelen – dat is immers de opdracht die zij heeft van producenten en importeurs. Stichting OPEN ziet vanzelfsprekend graag dat bedrijven handelen conform wettelijke verplichtingen, maar begrijpt ook de dynamieken van de markt. Met ingang van 1 september 2021, kan een vergoeding worden uitgekeerd.

Vergoeding

De vergoeding is €150 voor iedere ton armaturen die in bulk (10 of 40 kuubs containers) door Stichting OPEN wordt ingezameld, mits hiertoe een contract wordt aangegaan. Voor fijnmazige inzameling in palletboxen is de vergoeding €100/ton. Hierbij gelden de voorwaarden dat inzamelmiddelen geheel gevuld zijn, de armaturen compleet en dat ook lampen gescheiden van de armaturen apart worden afgegeven voor verwerking. Stichting LightRec werkt in dit project nauw samen met Stichting OPEN en maakt de regeling mede mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de pagina’s voor Installateurs en Demontagebedrijven op onze site. Ook leuk om te lezen: het artikel dat sloopaannemers.nl over de vergoeding schreef.