Het is belangrijk om afgedankte apparaten in te leveren, zodat deze kunnen worden gerecycled. Dan kunnen de grondstoffen worden hergebruikt. Dit dragen we breed uit via onze Wecycle-campagnes. Ook zijn we regelmatig in de publiciteit te vinden. Het interview dat Jan Vlak, directeur Stichting OPEN, had voor de katern Duurzaam Nederland bij het AD ging ook over waarom het inleveren van afgedankte apparaten zo belangrijk is. Je leest het hier.

In het artikel komt ook aan bod waar afgedankte apparaten kunnen worden ingeleverd. En Jan Vlak vertelt dat, om goed afdanken van e-waste (afgedankte apparaten) te stimuleren, de Nationale Recycleweek in het leven is geroepen. Deze vindt de tweede week van oktober plaats en hangt samen met International E-waste Day op 14 oktober.

Het artikel kwam tot stand met Analyse Nederland / European Media Partner.