De verhuizing van de Eerste en Tweede Kamer naar een tijdelijke nieuwe werkplek vindt de komende weken plaats. Bij deze verhuizing komen veel afgedankte elektrische apparaten, armaturen en energiezuinige verlichting, ook wel e-waste genoemd, vrij. Denk aan lampen, armaturen en geluidsapparatuur. Door deze apparaten in te zamelen voor hergebruik of recycling, krijgen grondstoffen uit de afgedankte apparaten een tweede, derde of zelfs tiende leven. Dat draagt bij aan het tegengaan van grondstoffen schaarste en CO2-uitstoot. Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven, vanuit haar portefeuille verantwoordelijk voor de transitie naar de circulaire economie, levert haar e-waste daarom in om aandacht te vragen voor circulair verhuizen. Het afgedankte apparaat deed ze in de Wecycle-inleverbak die voor de gelegenheid bij de ingang van de Kamer was neergezet.

Foto: Staatssecretaris Van Veldhoven en Jan Vlak, directeur Stichting OPEN doen afgedankte apparaten in de Wecycle-inleverbak

Circa 1,5 miljoen mensen verhuizen jaarlijks in Nederland. Met de inleveractie bij de Kamer worden Nederlanders geïnspireerd om ook bewust om te gaan met hun e-waste. Zij kunnen hun afgedankte apparaten inleveren bij een van de 13.000 Wecycle inleverpunten door het hele land. Niet alleen Van Veldhoven gaat bewust om met afgedankte apparaten, dit geldt ook voor parlementsleden. Zij ontvingen een mail met tips over hoe en waar zij de e-waste die vrijkomt bij het leeghalen van hun bureau kunnen inleveren. Verschillende leden gaven aan deze tips ter harte te nemen.

Professionals

Demontagebedrijven, installateurs en andere professionals die betrokken zijn bij de renovatie en verhuizing van de Kamer zamelen afgedankte apparaten op de juiste manier in. Stichting OPEN, de organisatie die namens alle producenten van elektrische apparaten verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van e-waste voorziet hen van inzamelmiddelen. Volle inzamelmiddelen haalt Stichting OPEN op en laat dit e-waste recyclen door gecertificeerde verwerkers.

Consumenten

Onder de naam Wecycle voert Stichting OPEN campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste gratis inleveren bij een van de 13.000 Wecycle-inleverpunten door het hele land die te vinden zijn op www.wecycle.nl.