Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsprogramma’s worden nu geschreven. Als voorbereiding daarop deden wij, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, een aantal suggesties aan de politieke partijen in de 30 grootste gemeenten van Nederland. Onderwerp: de circulaire economie. Veel politieke partijen reageerden al positief op onze inbreng.

Gemeenten en producenten werken al jaren succesvol samen aan de transitie naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en waardevolle grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Zo worden steeds meer Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste) ingezameld en hoogwaardig gerecycled. Het metaal, plastic, beton en al die andere waardevolle grondstoffen in e-waste krijgt zo een tweede, derde of zelfs tiende leven. Daarmee dragen gemeenten en producenten bij aan het tegengaan van grondstoffen-schaarste en CO2- uitstoot. Vanuit onze gemeenschappelijke ervaring op het snijvlak van de circulaire en sociale economie zien wij vijf succesfactoren voor gemeentelijke inzameling van e-waste en deze deelden we graag. Je leest de brief hier.