De inwerkingtreding van de afgifteplicht is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dat zei demissionair staatssecretaris Van Veldhoven vandaag in een reactie op vragen van VVD Kamerlid Peter de Groot. Hij stelde het belang van snelle invoering van de afgifteplicht aan de orde tijdens een debat over de circulaire economie.

De vertraging is een tegenslag voor producenten. Invoering van de afgifteplicht is namelijk essentieel voor het realiseren van de wettelijke inzamelplicht van 65 procent voor e-waste. Het helpt de grootste lekstroom –illegale verwerking- te dichten doordat het inzamelpartijen en handelaren die e-waste ontvangen van consumenten of bedrijfsmatige ontdoeners verplicht om het ter verwerking af te geven aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers. Hierover vrijwillige afspraken maken met illegale verwerkers is geen optie. Daarom pleit Stichting OPEN voor snelle invoering van de afgifteplicht.

Recent onderzoek van de United Nations University toont aan dat er nog altijd grote tonnages aan Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste) weglekken in het illegale circuit. Zo’n 27% van het e-waste wordt op illegale wijze vermengd met schroot en niet op passende wijze verwerkt, omdat het meer kan opleveren dan gecertificeerde verwerking. Hierdoor worden gevaarlijke stoffen niet verwijderd en gaan grondstoffen verloren. Het kabinet erkent dit probleem en komt daarom met een afgifteplicht. De inwerkingtreding stond eigenlijk op 1 januari 2022, maar is nu vertraagd omdat het samenhangt met het de Omgevingswet. Het kabinet heeft meer ruimte nodig om dit wetgevingsproces af te ronden, aldus een verklaring van het kabinet. Demissionair staatssecretaris Van Velthoven wil de vertraging benutten om de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de afgifteplicht te spreken over de details van de regeling. Stichting OPEN ziet de uitnodiging graag tegemoet.Bron: Tweede Kamer