Printplaten, bepaalde magneten, speciale typen batterijen en fluorescentiepoeders in afgedankte elektrische en elektronische apparaten en elektrische voertuigen bevatten kritische grondstoffen (CRM’s).

Het recyclen en hergebruiken ervan is cruciaal voor de continue bevoorrading voor de regionale fabricage van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die essentieel is voor defensie, de opwekking van hernieuwbare energie, LED’s en andere groene technologieĆ«n, en voor het concurrentievermogen van Europese bedrijven. Dat stelt het CEWASTE-consortium in het rapport ‘A contribution to future Critical Raw Materials Recycling‘. Stichting OPEN is via het WEEE Forum een van de mede-initiatiefnemers van dit onderzoek.

Uit het onderzoek komen de volgende CEWASTE-projectaanbevelingen:

  • Europese wetgeving is nodig om specifieke kritische grondstoffen uit e-waste te recyclen
  • Aanvullende marktprikkels moeten het gebruik van teruggewonnen CRM’s in nieuwe producten stimuleren
  • CreĆ«er platforms waar vraag naar en aanbod van gerecyclede componenten, materialen en CRM’s samenkomen
  • Bewustwording van het belang van CRM-recycling
  • Producentenorganisaties moeten fracties met CRM-rijke producten opbulken tot hoeveelheden die aantrekkelijker zijn voor recyclers
  • Verbeter de toegang tot informatie over CRM-rijke componenten en controleer de daadwerkelijke recycling
  • Dwing regels af rond verzending van CRM-rijke fracties buiten de EU en respecteer technische normen in de waardeketen
  • Integreer CEWASTE-normen en -vereisten in de Europese norm voor de verwerking van elektronisch afval (CENELEC EN 50625-serie) en maak de hele set juridisch bindend
  • Steun meer gerichte particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe technologie

Download het rapport ‘A contribution to future Critical Raw Materials Recycling