Nederlandse consumenten en bedrijven leverden in 2020 meer afgedankte elektrische apparaten en lampen (e-waste) gescheiden in dan het jaar ervoor. De inzamelcijfers van Wecycle kenden in 2020, het jaar waarin de coronapandemie uitbrak, een stijging.

Er werd 125,5 mln. kilo afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen ingezameld. Dit is een toename van 8,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook werd met het recyclen van e-waste 14% meer kwik afgevangen dan een jaar eerder en 3% meer CO2-uitstoot vermeden. Dat komt neer op een CO2-besparing in 2020 van zo’n 395.000 ton, hetgeen gelijk staat aan het energieverbruik van 260.000 huishoudens. Ondanks dit goede resultaat is er een forse extra inspanning nodig om naar de inzameldoelstelling van 65% van alle apparaten te komen. Sinds 1 maart 2021 is daarom Stichting OPEN namens alle producenten van elektrische apparaten verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van alle e-waste in Nederland. Onder de vlag van Wecycle blijft Stichting OPEN campagnes voeren om consumenten en bedrijven te stimuleren om e-waste en energiezuinige verlichting gescheiden in te leveren bij een van de 13.000 Wecycle-inleverpunten.

Het was door de coronapandemie in veel opzichten een bijzonder jaar. In de keten moesten tal van maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen, terwijl de afdanking van e-waste enorm toenam omdat iedereen aan het opruimen en klussen sloeg. “De coronapandemie liet zien hoe belangrijk elektrische apparatuur is in onze maatschappij. Dankzij deze apparaten konden we thuis gaan werken en bleven grote delen van de economie gewoon doordraaien”, vertelt Jan Vlak directeur Stichting OPEN. Hij vervolgt: “We zijn dan ook blij met de miljoenen ingezamelde kilo’s afgedankte elektrische apparaten. Door hergebruik, recycling en energieterugwinning vindt 99% van deze apparaten en de daarin verwerkte materialen inmiddels een nuttige toepassing en worden grondstoffen herwonnen.“ Hij concludeert: “Wecycle kijkt terug op een bewogen jaar, maar goed jaar en ziet uit naar een nieuw jaar waarin Stichting OPEN, als ketenregisseur, nieuwe stappen kan zetten.”

Het jaarverslag van Wecycle met alle cijfers is te vinden op www.wecycle.nl/2020.