Steeds vaker horen wij over initiatieven in de markt rond het teruggeven van apparaten of onderdelen aan de originele fabrikant. In het laatste kwartaal van 2020 voerden wij een pilot uit om op beperkte schaal stofzuigerslangen apart te houden, zodat deze teruggestuurd kunnen worden naar de originele fabrikant voor de inzet voor nieuwe stofzuigerslangen.

Is het technisch mogelijk en zinvol om dit te doen? Dat waren de belangrijkste vragen die hieraan ten grondslag lagen. Antwoord: technisch kan het maar dit is alleen zinvol als deelmaterialen efficiƫnt gesorteerd kunnen worden in een vrij constante kwaliteit en hoeveelheid.

Graag pakken wij de handschoen op om meer hoogwaardige vormen van hergebruik mogelijk te maken. In 2020 veranderden wij de manier van inzamelen op milieustraten. Door deze verandering worden kleine apparaten nu apart opgeslagen van grote apparaten. De kleine apparaten beschadigden hierdoor minder wat de hergebruikmogelijkheden sterk verbetert. Verder is het door de nieuwe inzamelmethode makkelijker geworden om bepaalde apparaten uit te sorteren als daar vraag naar is.

In fases verbeteren wij momenteel onze sorteerlocaties om meer te kunnen doen met afgedankte apparaten. De sorteerlocatie is immers de plek waar ingezamelde afgedankte apparaten van bijvoorbeeld milieustraten in grote hoeveelheden worden gesorteerd voor eindverwerking. Een vervolgontwikkeling is om geschikte producten of onderdelen uit te sorteren voor de originele producent/ importeur en deze te retourneren. Op deze wijze kan OPEN samen met de producenten en ketenpartners een concrete bijdrage leveren aan de circulaire economie. Meer informatie of interesse in een soortgelijke pilot als de stofzuigerslangen? Mail of bel ons, dan bespreken we welke mogelijkheden er zijn.