Producenten geven jaarlijks aan ons op hoeveel geïmporteerde of geproduceerde elektrische apparaten en energiezuinige lampen en armaturen ze op de markt zetten. Heel goed, want daarmee voldoen ze aan de Regeling AEEA. Maar wat is deze regeling nou precies? Hoe werkt dit hele systeem van registreren tot recyclen? We vragen het aan Anita de Reus, onze relatiebeheerder op de afdeling Producenten Service.

Verplichtingen

Anita vertelt: “AEEA staat voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur. Als je als producent en / of importeur deze apparatuur als eerste op de Nederlandse markt zet, heb je een aantal verplichtingen. Zo ben je wettelijk verplicht om je te registreren en te zorgen voor de inname en recycling van deze apparatuur aan het eind van de levensduur.”

Cijfers zijn nodig

Dit betekent in de praktijk dat iedere producent of importeur zich moet registeren bij Stichting OPEN. Elk jaar geeft de producent of importeur door wat er is geproduceerd of geïmporteerd en op de Nederlandse markt is gezet. Dit geldt dus ook voor buitenlandse bedrijven, bijvoorbeeld webshops, die rechtstreeks aan de Nederlandse consument en of eindgebruiker verkopen. Over deze aantallen / kilo’s op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparaten (EEA) betaalt men. Dit heet de afvalbeheerbijdrage. Deze bijdrage is voor de financiering van een landelijk dekkend inzamelsysteem en een optimale recycling waardoor grondstoffen behouden blijven en schadelijke stoffen niet in het milieu terecht komen. Anita sluit af: “Door dit mooie systeem werken wij samen aan de wettelijke inzameldoelstelling van 65% en maken we e-waste circulair. Mensen die dat voor het eerst horen, bekijken het registeren en opgave doen dan ineens met andere ogen”.