In de Tweede Kamer is dinsdagavond 20 april een motie ingediend, die de regering verzoekt een quickscan uit te voeren naar bredere optimalisatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en het voorkomen van lekstromen. De motie is ingebracht door CDA Kamerlid Agnes Mulder.

Lekstromen vormen een belemmering voor het behalen van de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent voor e-waste. Uit recente cijfers van United Nations University (UNU) blijkt dat één op de vier afgedankte apparaten op illegale, niet-gecertificeerde wijze wordt verwerkt, zonder verwijdering van gevaarlijke stoffen. De Regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid schrijft voor dat producenten ‘afspraken kunnen maken met andere actoren’ om lekstromen tegen te gaan, maar dat is volgens Stichting OPEN te vrijblijvend. Invoering van het all actors principe en de afgifteplicht kan daar een einde aan maken. Algemeen directeur van Stichting OPEN, Jan Vlak ziet daarom graag dat de politiek zich hardmaakt voor onmiddellijke invoering van die instrumenten. Maar Vlak is verwachtingsvol: “de motie van het CDA zie ik als een belangrijke eerste stap. Het is goed dat politiek wil onderzoeken of het huidige instrumentarium toereikend genoeg is om lekstromen tegen te gaan. Invoering van het all actors principe en de afgifteplicht zou een logische volgende stap kunnen zijn.”

Motie in lijn met inzet Stichting OPEN

Vorige week stuurde Vlak namens Stichting OPEN een brief naar de informateur, waarin hij het nieuwe kabinet oproept om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende uitvoeringspartijen die bij de inzameling en recycling van e-waste betrokken zijn, zoals inzamelaars, sorteerders en verwerkers, vast te leggen. Dat is een uitwerking van het all actors principe. Als een van de weinige Europese lidstaten heeft Nederland de rollen van ketenpartners nog niet vastgelegd. Door dat wel te doen wordt duidelijk wat iedereen moet doen, kunnen partijen elkaar aanspreken en kunnen de bevoegde instanties handhaven. Lees hier het nieuwsbericht dat wij daarover plaatsten.

Vervolg

De CDA-motie wordt later deze week in stemming gebracht. Bij voldoende steun van andere Tweede Kamerfracties wordt de motie uitgevoerd. Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven krijgt dan tot eind 2021 de tijd om de quickscan uit te voeren en de Kamer te informeren over de resultaten.