In een brief aan informateur Tjeenk Willink roept Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) het nieuwe kabinet op om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende uitvoeringspartijen die bij de inzameling en recycling van e-waste betrokken zijn, zoals inzamelaars, sorteerders en verwerkers, vast te leggen.

Dat is een uitwerking van het Europese all actors principe. Als een van de weinige Europese lidstaten heeft Nederland de rollen van ketenpartners nog niet vastgelegd. Door dat wel te doen wordt duidelijk wat iedereen moet doen, kunnen partijen elkaar aanspreken en kunnen de bevoegde instanties handhaven. Jan Vlak, Algemeen directeur van Stichting OPEN: “Als we de stap naar een circulaire e-waste sector willen maken, dan moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Door het all actors principe uit te werken, geeft de politiek een krachtig signaal: de tijd van vrijblijvendheid is voorbij.”

Lekstromen dichten

Het binnen twee jaar realiseren van de 65%-inzameldoelstelling en het bouwen aan een circulaire e-wastesector is een complexe opgave. Uit recente cijfers van United Nations University (UNU) blijkt dat één op de vier afgedankte apparaten op illegale, niet-gecertificeerde wijze wordt verwerkt, zonder verwijdering van gevaarlijke stoffen. Daardoor gaan waardevolle grondstoffen verloren en komen gevaarlijke stoffen in het milieu. Duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden maakt dat er effectief gehandhaafd kan worden. De producenten hebben een stevige en noodzakelijke stap voorwaarts gezet met de oprichting van Stichting OPEN. Door hoogwaardige recycling, innovatieve inzameltechnieken, communicatie en concepten op het gebied van product- en onderdelenhergebruik wordt gebouwd aan een sociale en circulaire e-waste secor. Met als eerste doel het realiseren van de wettelijke inzameldoelstelling van 65%. Via het Actieplan 65% en de 65% Alliantie wordt nadrukkelijk ingezet op versterking van de samenwerking met de keten. Want alleen samen kunnen we materialen op waarde houden, CO2-uitstoot verminderen en kansen benutten om voorop te lopen in duurzaam ondernemerschap.

Daarnaast vraagt de aanpak van lekstromen om het zo snel mogelijk invoeren van de afgifteplicht. Daarmee worden inzamelpartijen en handelaren die e-waste ontvangen van consumenten of bedrijfsmatige ontdoeners verplicht om het af te geven aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers, zodat het gerecycled kan worden met optimale terugwinning van grondstoffen, zoals de Regeling AEEA nu al van recyclers vereist.

Dialoog over een betaalbare e-waste sector

In de formatiebrief stelt Stichting OPEN ook de betaalbaarheid van de circulaire ambities aan de orde. Met het toewerken naar een circulaire e-wastesector, nemen de kosten van het met zorg inzamelen en herbestemmen van e-waste onvermijdelijk toe. Het is vooralsnog onduidelijk hoe deze kosten voor de producent, de consument en de maatschappij uitpakken. Stichting OPEN wil daarom in gesprek met politiek, overheid, kennisinstellingen en ketenpartners over nieuwe financieringsinstrumenten.

Lees hier de brief van Stichting OPEN aan de informateur.