Een multidisciplinaire werkgroep, vanuit datacenter-energiebesparingsinitiatief Leap, gaat een handreiking opstellen voor inkopers om de afvalberg van afgedankte ict-producten te verminderen en uiteindelijk tot nul terug te brengen. Aan Leap doen hardwareleveranciers, wederverkopers, inkopers, datacenters, overheden en kennisinstellingen mee. Daarnaast is aan de achterkant een belangrijke rol weggelegd voor Stichting Open.

Als alle bedrijven de omslag naar circulaire ict-inkoop maken door de levensduur van hun apparatuur op te rekken van drie/vier naar vijf-zeven jaar, kunnen afvalstromen en uitstoot met 50 procent worden teruggedrongen, om vervolgens naar de nul te werken aan de hand van volledige circulariteit. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Naar een circulaire keten voor ict’ van het Utrecht Sustainability Institute (USI) in opdracht van de Amsterdam Economic Board. Die organisatie informeert inkopende organisaties om energie-efficiënte circulaire ict in inkoop en aanbestedingen te integreren in de context van de regionale ambitie om te komen tot 100 procent circulaire inkoop in 2030.

Het initiatief om de afvalberg terug te dringen, heeft betrekking op de voorkant: apparatuur inkopen die zich leent voor circulariteit. Tegelijkertijd is aan de achterkant ook een ontwikkeling gaande: de oprichting van Open (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland).
Rob Idink, algemeen directeur HP Nederland, is bestuurslid en vertegenwoordiger vanuit de ict-sector. ‘De inzet is om afvalstromen circulair te maken en de sector te verduurzamen. Het bedrijfsleven omarmt onze initiatieven volledig, er is een breed positief draagvlak’, aldus Idink. Idink voegt eraan toe dat HP tegelijkertijd aan de voorkant actief is door onder andere minder plastic te gebruiken in verpakkingsmaterialen, en apparatuur slim te ontwerpen voor reparaties en/of hergebruik.

Dell Technologies en HPE werken inmiddels ook aan innovaties in materiaalgebruik en design for reusability, aldus Jeroen van der Tang, duurzaamheidsmanager bij NLdigital. ‘Toch zien we tegelijkertijd dat zowel de zakelijke als de consumentenmarkt eigenlijk nog nauwelijks naar circulaire oplossingen vragen. Komt bij dat zolang toeleveranciers in de keten zich nog geen zorgen maken over de beschikbaarheid en schaarste van kritieke grondstoffen, de urgentie voor circulariteit simpelweg nog niet (financieel) wordt gevoeld. Ook in de toeleveringsketen is dus meer bewustzijn nodig over de urgentie en verdient de potentie van circulaire ict – voor ict-bedrijven én klanten – meer zichtbaarheid.’ Door zowel aan de voor- als aan de achterkant de nadruk op hergebruik te leggen, moet het lukken om de afvalberg van ruim vijftig miljoen ict-producten in Nederland die jaarlijks worden afgedankt, te doen slinken naar uiteindelijk nul, is de ambitie.