Het bestuur van Stichting OPEN heeft op 7 december 2020 het Actieplan 65% vastgesteld. Het Actieplan 65% biedt aanvullende informatie op de AVV-aanvraag die door Stichting OPEN op 1 april 2020 is ingediend.

Het Actieplan 65% en het Addendum bieden aanvullende informatie op de AVV-aanvraag die door Stichting OPEN op 1 april 2020 is ingediend en is onlosmakelijk verbonden aan de AVV-aanvraag. In het ontwerpbesluit d.d. 15 september 2020 heeft de staatssecretaris van IenW aangegeven dat het Actieplan een voorwaarde is om van een ontwerpbesluit naar een definitief besluit te komen.

Het Actieplan 65% bevat de acties die Stichting OPEN de komende jaren onderneemt om binnen twee jaar na het verstrekken van de AVV de wettelijke inzameldoelstelling te behalen. Stichting OPEN kan het niet alleen. Ze is voor het behalen van de doelstelling in sterke mate afhankelijk van kaders en randvoorwaarden vanuit de overheid (o.a. invoering van de afgifteplicht en handhaving) en de samenwerking met ketenpartijen (zoals gemeenten, retail en verwerkende bedrijven).