Vandaag hebben Stichting OPEN en WEEE Nederland B.V. hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerking is de landelijke dekking en continuïteit van de bestaande afvalbeheerstructuur voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste) geborgd.

Het doel is om de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent binnen twee jaar te halen en op termijn de e-wastesector circulair te maken. Stichting OPEN neemt daartoe vanuit centrale regie de producentenverantwoordelijkheid op zich, op basis van een besluit (AVV) dat door de staatssecretaris is aangekondigd. WEEE Nederland zet daarbinnen haar huidige inzamel-, educatie- en sorteerconcepten voort.

“De overeenkomst met WEEE Nederland zorgt voor een verdere optimalisatie van een landelijk dekkend netwerk van inzamelaars, sorteerders en verwerkers”, aldus Jan Vlak (projectdirecteur Stichting OPEN).Met de gemaakte afspraken beogen Stichting OPEN en WEEE Nederland vanuit hun eigen achtergrond, kennis en ervaring bij te dragen aan de transitie naar de circulaire economie. Stichting OPEN voert na toekenning van de AVV namens de producenten de regie op het behalen van de inzameldoelstellingen op de meest effectieve en efficiënte manier. WEEE Nederland zet dan haar huidige activiteiten voort op het gebied van consultancy, inzameling, transport, sortering en verwerking van e-waste. Met de overeenkomst tussen Stichting OPEN en WEEE Nederland zullen bestaande afspraken met gemeenten en (publieke) afvalbedrijven, recyclingbedrijven en andere partners worden voortgezet.

“Ons gedachtegoed wordt daarmee voortgezet in een nieuwe structuur”, aldus Reint Sekhuis (directeur WEEE Nederland). Ook Social Return On Investment (SROI) met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft hierbij een speerpunt. Het verbinden van de circulaire economie en de sociale economie is voor producenten en onze maatschappij een groot goed. Dit wordt bevestigd met deze overeenkomst.De continuïteit en de landelijke dekking van de bestaande capaciteit van inzameling en verwerking is gegarandeerd op het moment dat de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van Stichting OPEN van kracht wordt.

Stichting OPEN hoopt op een spoedig definitief besluit hierover door staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als de AVV definitief wordt toegekend in 2020, dan is Stichting OPEN vanaf begin 2021 operationeel en zorgt daarmee voor de algehele invulling van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid.

Over Stichting OPEN

Eind 2019 hebben ruim 2.000 producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen de handen ineengeslagen en Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. Het doel van deze stichting zonder winstoogmerk is het voldoen aan de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent en e-waste circulair te maken. De bestaande innovatiekracht en inzamel-, sorteer-, en verwerkingsactiviteiten vormen de basis voor de afvalbeheersstructuur. Ook Social Return On Investment (SROI) blijft belangrijk en gewenst. Als de AVV definitief wordt toegekend in 2020, dan is Stichting OPEN begin 2021 operationeel en neemt het de invulling van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid over.

Over WEEE Nederland B.V.

WEEE Nederland is 7 jaar geleden opgericht en voert thans samen met partnerorganisaties de producentenverantwoordelijkheid uit voor 750 producenten/importeurs. Vele gemeenten, retailers en kringlooporganisaties maken gebruik van de inzamel- en sorteerconcepten van WEEE Nederland. Naast SROI zijn innovatie, CO2-neutrale inzameling en het streven naar een circulaire economie belangrijke doelen. Ook ondersteunt en adviseert WEEE Nederland producenten en importeurs met de Europese registratie voor producentenverantwoordelijkheid van AEEA.