Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ziet het manifest dat ruim 2.000 producenten onlangs hebben aangeboden aan de Tweede Kamer als een beknopte samenvatting van de inhoud en ambitie van de door Stichting OPEN aangevraagde Algemeen verbindend verklaring (AVV). Dat schrijft zij vandaag in haar brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de wettelijke productenverantwoordelijkheid voor e-waste.

Ze doet deze uitspraak na de constatering dat er een forse inspanning van producenten en andere actoren in de AEEA-keten nodig is om de inzameldoelstelling van 65 procent zo spoedig mogelijk alsnog te realiseren. Ondanks de gezamenlijke inzet van betrokken partijen bleef de inzameling afgelopen jaar steken op 48 procent. Dit is onder meer het gevolg van huidige gefragmenteerde werkwijze in de sector. Met de bundeling in organisatie kan Stichting OPEN de continuïteit en de landelijke dekking van de bestaande afvalbeheerstructuur voor AEEA garanderen, een verbetering realiseren en de wettelijke doelstelling binnen twee jaar halen. In een onlangs verschenen Ontwerpbesluit heeft de staatssecretaris zich positief uitgesproken over de plannen van Stichting OPEN, die meer dan 80 procent van de sector vertegenwoordigt.

De staatssecretaris benadrukt in haar brief dat het nakomen van de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent voorop staat en zo spoedig als mogelijk moet worden gerealiseerd. Zij beschouwt het als de verantwoordelijkheid van alle producenten om gezamenlijk te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en bij te dragen aan het maatschappelijk belang dat met een adequate aanpak van e-waste wordt gediend. Met de krachtenbundeling en voorgestelde werkwijze in Stichting OPEN neemt ruim 80% van de sector deze verantwoordelijkheid. Daarnaast ontstaat met de ingediende AVV-aanvraag van Stichting OPEN een gelijk speelveld, doordat iedere producent naar rato bijdraagt in de kosten. Binnen afzienbare tijd neemt de staatssecretaris een definitief besluit over de toekenning van een AVV aan Stichting OPEN. De staatssecretaris beoordeelt de AVV-aanvraag op basis van de op het positieve Ontwerpbesluit ingediende zienswijzen, desgevraagde toelichtingen daarop en het Actieplan 65%, dat Stichting OPEN momenteel uitwerkt met adviesbureau Rebel en ketenpartners. Stichting OPEN rekent op een positief besluit, zodat zo snel mogelijk gewerkt kan worden aan de ambities.