Wij, ruim 2.000 producenten van elektrische en elektronische apparaten in Nederland, willen werk maken van de circulaire economie. Wij verwelkomen derhalve wetgeving die onze collectieve verantwoordelijkheid voor het behalen van doelstellingen regelt.

Alleen gezamenlijk kunnen we meer afgedankte apparaten inzamelen, meer grondstoffen herwinnen en meer CO2 reduceren. Dat leidt tot aandacht en zorg voor gehele keten. Om deze wettelijke Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, ofwel UPV, te organiseren, hebben we als producenten Stichting OPEN opgericht.

Als ondernemers hechten wij aan een vrije markt waar gezonde mededinging ons dagelijks stimuleert om de beste producten en service voor de scherpste prijzen naar de consument te brengen. De vrije markt is echter geen model voor een UPV, waar strakke regie nodig is en samenwerking met álle producenten.

Een Algemeen Verbindend Verklaring, ofwel AVV, is noodzakelijk om

 • alle krachten in de markt te bundelen;
 • een gelijk speelveld te realiseren en freeriders uit te sluiten;
 • lekstromen te dichten;
 • cherry-picking en een race-to-the bottom te voorkomen.

Wij willen onze collectieve verantwoordelijkheid voor inzameling, verwerking en het circulair maken van e-waste waarmaken langs de volgende weg:

 • de geldstromen transparant houden;
 • volledige financiering door de producent evenwichtig en rechtvaardig regelen;
 • voorkomen dat de doelstelling van de UPV een verdienmodel is voor de organisatie;
 • de fijnmazigheid en spreiding van inzameling en verwerking waarborgen;
 • de kwaliteit van de verwerking altijd bóven de kostprijs plaatsen;
 • het sociale aspect m.b.t. tot arbeid en samenwerking hoog houden;
 • een langetermijnstrategie uitstippelen met marktpartijen en de overheid.

In de uitvoering werkt Stichting OPEN via inkoop in de markt samen met álle aanbieders op het gebied van inzameling en verwerking: de AVV geldt uitsluitend voor de regie op het proces, in de uitvoering is mededinging weer volop aan de orde.

Wij geloven er in dat we met een gecoördineerde aanpak, gesteund door een overgrote meerderheid van de producenten, de doelstellingen kunnen halen. Als die route met bijbehorende milieudoelstellingen en investeringen vanuit de overheid niet wordt gesteund, valt de sector terug op het huidige versnipperde landschap waarbij de doelstellingen niet worden behaald.

Zoetermeer, 28 september 2020,
Producenten verenigd in Stichting OPEN