Op donderdag 27 augustus en vrijdag 4 september kwamen respectievelijk CDA-Kamerlid Von Martels en VVD-Kamerlid Erik Ziengs op uitnodiging van Stichting OPEN op werkbezoek bij Road2Work in Dalfsen.

Hier kwamen zij in aanraking met de verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste). Stichting OPEN is een initiatief van ruim 2.000 producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen. Producenten zijn wettelijk verplicht om 65 procent van alle nieuw op de markt gebrachte apparatuur in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Door samen te werken in Stichting OPEN brengen producenten dit ambitieuze percentage binnen handbereik. Stichting OPEN heeft Kamerleden Von Martels (CDA) en Ziengs (VVD) laten zien en ervaren wat de uitdagingen zijn op het gebied van e-waste, door hen te laten meewerken bij Road2Work.

De Kamerleden stond een actief programma te wachten. Na een rondleiding van Erik Schalk (directeur Road2Work Nederland) en Jan Vlak (directeur Stichting OPEN) mocht Ziengs onder begeleiding van een montagemedewerker Klein Elektrisch en ICT-afval (KEI-afval) sorteren. Von Martels mocht een wasmachine demonteren en ontmantelen. Door het glas, beton, hout en de condensator te verwijderen, worden deze waardevolle grondstoffen behouden en hergebruikt. Bovendien draagt recycling van e-waste bij aan de reductie van CO2. Naast de milieudoelstellingen was er tijdens het werkbezoek ook aandacht voor sociaal-maatschappelijke doelstellingen, want bij Road2Work worden jaarlijks ruim 60 re-integratiekandidaten aan een reguliere baan geholpen.

Erik Ziengs was onder de indruk van de professionaliteit waarmee de circulaire economie en sociaal-maatschappelijke doelstellingen hier samenkomen: “Vandaag heb ik zelf gezien hoe belangrijk dit werk is, ik hoop en reken erop dat dit breed uitgerold wordt”.

Jan Kamminga, voorzitter Stichting OPEN: “In Nederland zijn producenten verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van recycling van e-waste, maar alleen door goede samenwerking met gemeenten, retail, inzamelaars, verwerkers e.a. kunnen we de ketens sluiten en e-waste circulair maken. Door krachtenbundeling, innovatie en de oprichting van een landelijk inzamelsysteem waarborgt Stichting OPEN met ingang van 2021 een continue aanvoer van e-waste. Dat betekent meer behoud van grondstoffen en meer opleidingsplekken bij re-integratiebedrijven zoals Road2Work.

Erik Schalk: “Road2Work is actief op het snijvlak van twee belangrijke maatschappelijke thema’s: re-integratie van langdurig werklozen en duurzame recycling. De hoge recyclingdoelstellingen worden gerealiseerd door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze lokale inzet is alleen mogelijk als er landelijke en langjarige rugdekking is.”

Over Stichting OPEN

Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid Nederland (OPEN) is eind 2019 opgericht door ruim 2.000 producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen. Stichting OPEN heeft als missie om het huidige systeem van inzameling en recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste) te herstructureren en stroomlijnen, waardoor de wettelijke inzameldoelstelling van 65% wordt bereikt en de e-wastesector circulair kan worden.

Over Road2Work Nederland

Road2Work is een uniek bedrijf in de recyclingsector met als doel: mensen aan een baan helpen. Op jaarbasis worden zestig kandidaten begeleid van werkloos naar werkzaam. De hoofdactiviteit van Road2Work is het sorteren en demonteren van elektronisch afval. Dit zijn additionele werkzaamheden die met vaste arbeidskrachten te duur zouden zijn. Deze werkzaamheden verdringen dus geen regulier werk.