Nieuwe opzet inzameling en recycling e-waste brengt ambitieuze doelstellingen binnen bereik

Gemeenten en afvalverwerkers staan samen met producenten en consumenten voor de opgave om slimmer en zuiniger met grondstoffen om te gaan. Het uiteindelijke doel is Nederland circulair te maken. Zo gaat de CO2-uitstoot omlaag, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en worden grondstoffen hergebruikt. Hoe dat te bereiken? Door de krachten te bundelen en nieuwe ontwikkelingen een plaats te geven, aldus Stichting OPEN. Deze stichting zet zich, naast het behalen van de wettelijke doelstellingen, in om de e-waste sector circulair te maken en zoekt daarin de samenwerking met regionale partners.

Samen antwoord geven op uitdagingen rond e-waste

De inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten (e-waste) is in Nederland goed georganiseerd. Dankzij de inzet van gemeenten, winkels, scholen, kringloopbedrijven, Repair Cafés, installatiebedrijven, kinderboerderijen, consumenten, vervoerders en verwerkers wordt jaarlijks 185.000 ton e-waste hoogwaardig ingezameld en verwerkt. Dat is 55% van alle op de markt gebrachte elektrische apparaten (exclusief zonnepanelen). Toch blijkt dat niet voldoende om de Europese inzameldoelstellingen te halen. Daarom is Stichting OPEN opgericht. Deze stichting zonder winstoogmerk heeft als missie om op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke doelstellingen op het gebied van e-waste te behalen, en ook op langere termijn de landelijke dekking van het collectieve inzamelsysteem te garanderen.

Door kennis, ervaring en netwerken van ketenpartners te bundelen, wil Stichting OPEN werk maken van circulariteit. Alleen sámen kunnen we antwoord geven op de uitdagingen rond e-waste. Gemeenten die een grotere actieve rol willen spelen in de circulaire economie in hun regio, worden uitgenodigd een partnership aan te gaan met Stichting OPEN. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan gezamenlijke communicatieprojecten, campagnes, educatie, aanvullende inleverpunten voor klein e-waste en werkgelegenheidsprojecten. De uitgangspunten zijn circulariteit, toekomstgericht, samenwerking en social return on investment.’

Businessmodellen met aandacht voor mens en milieu

Er zijn veel goede voorbeelden. Zoals in de regio Nijmegen, waar Dar N.V. (dé dienstverlener op het gebied van afvalbeheer en beheer openbare ruimte) een nieuwe servicelocatie wil gaan openen met Road2Work, samen met Midwaste, het Werkbedrijf Regio Nijmegen en Stichting OPEN. Kenmerkend voor Dar is dat afvalbeheer wordt gecombineerd met leer-werktrajecten. Het doel is om vanuit deze locatie 60 tot 80 mensen per jaar naar een reguliere baan te begeleiden. Vernieuwend aan de locatie is de ambitie om de traditionele verwerking en recycling van e-waste samen te brengen met nieuwe concepten op het gebied van product- en onderdelenhergebruik.

Bart de Bruin, algemeen directeur bij Dar: “Ik zou het heel mooi vinden als we vanuit deze locatie meer verbinding krijgen met de voorkant van de keten. Bijvoorbeeld door individuele producenten inzicht te geven in de afvalfase van hun producten. Idealiter doen we dat gezamenlijk met alle locaties in Nederland, zodat we met die kennis de circulariteit van e-waste collectief kunnen vergroten. Ofwel krachten bundelen door bijvoorbeeld gebruikersinformatie van producten te delen. Ik hoop dat dit in de toekomst zelfs leidt tot een circulair label op producten voor consumenten. Essentieel om daar te komen is vertrouwen, transparantie en het gezamenlijk doel van circulariteit voor ogen houden. Door een regionale samenwerking op te tuigen met gemeenten, producenten, kringloopbedrijven, Repair Cafés, kunnen we écht de ketens sluiten en e-waste circulair maken. Dat is waar wij als Dar samen met partners als Stichting OPEN, aan werken.”

Dit artikel wordt gepubliceerd in de juni-editie van het blad GRAM.

Meer informatie via: www.stichting-open.org.