CDA-Kamerlid Von Martels op werkbezoek bij Road2Work in Dalfsen en Stichting OPEN

Gisteren was CDA-Kamerlid Maurits von Martels met Stichting OPEN op werkbezoek bij Road2Work in Dalfsen, waar hij kennis maakte met de verwerking en recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste).


Het werkbezoek vond plaats op uitnodiging van Stichting OPEN, een initiatief van ruim 2.000 producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen. Producenten zijn wettelijk verplicht om 65 procent van alle nieuw op de markt gebrachte apparatuur in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Door samen te werken in Stichting OPEN brengen producenten dit ambitieuze percentage binnen handbereik. Stichting OPEN heeft Kamerlid Von Martels laten zien en ervaren wat de uitdagingen zijn op het gebied van e-waste, door hem te laten meewerken bij Road2Work.

Tijdens het werkbezoek stak Von Martels letterlijk de handen uit de mouwen. Na een rondleiding van Erik Schalk (directeur Road2Work Nederland) en Jan Vlak (directeur Stichting OPEN) heeft Von Martels een wasmachine gedemonteerd en ontmanteld. Door het glas, beton, hout en de condensator te verwijderen, worden deze waardevolle grondstoffen behouden en hergebruikt. Bovendien draagt recycling van e-waste bij aan de reductie van CO2. Naast de milieudoelstellingen was er tijdens het werkbezoek ook aandacht voor sociaal-maatschappelijke doelstellingen, want bij Road2Work worden jaarlijks ruim 60 re-integratiekandidaten aan een reguliere baan geholpen.Foto: Kamerlid Maurits von Martels ontmantelt een afgedankte wasmachineJan Kamminga, voorzitter Stichting OPEN: “In Nederland zijn producenten verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van recycling van e-waste, maar alleen door goede samenwerking met gemeenten, retail, inzamelaars, verwerkers e.a. kunnen we de ketens sluiten en e-waste circulair maken. Door krachtenbundeling, innovatie en de oprichting van een landelijk inzamelsysteem waarborgt Stichting OPEN met ingang van 2021 een continue aanvoer van e-waste. Dat betekent meer behoud van grondstoffen en meer opleidingsplekken bij re-integratiebedrijven zoals Road2Work.”

Erik Schalk: “Road2Work is actief op het snijvlak van twee belangrijke maatschappelijke thema’s: re-integratie van langdurig werklozen en duurzame recycling. De hoge recyclingdoelstellingen worden gerealiseerd door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze lokale inzet is alleen mogelijk als er landelijke en langjarige rugdekking is.”


Over Stichting OPEN


Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid Nederland (OPEN) is eind 2019 opgericht door ruim 2.000 producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen. Stichting OPEN heeft als missie om het huidige systeem van inzameling en recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste) te herstructureren en stroomlijnen, waardoor de wettelijke inzameldoelstelling van 65% wordt bereikt en de e-wastesector circulair kan worden.Over Road2Work Nederland


Road2Work is een uniek bedrijf in de recyclingsector met als doel: mensen aan een baan helpen. Op jaarbasis worden zestig kandidaten begeleid van werkloos naar werkzaam. De hoofdactiviteit van Road2Work is het sorteren en demonteren van elektronisch afval. Dit zijn additionele werkzaamheden die met vaste arbeidskrachten te duur zouden zijn. Deze werkzaamheden verdringen dus geen regulier werk.