In artikel 11 van de Regeling AEEA staat dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA of e-waste) passend moet worden verwerkt. Stichting OPEN kiest uitsluitend voor partners die zorgen voor hoogwaardige verwerking en recycling van e-waste. Waarbij we streven naar een zo hoog mogelijk recyclingpercentage. Onze verwerkers werken volgens de wettelijk verplichte CENELEC-standaarden waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt. Vroeger heette dit WEEELABEX.

In deĀ Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) staat dat de verwerking van afgedankte apparaten volgens de CENELEC-standaard moet gebeuren, de CENELEC-standaarden EN 50625.

WEEELABEX/CENELEC is een initiatief van Europese inzamelsystemen waaronder Stichting OPEN, die zijn verenigd in het WEEE Forum. Het legt het minimale kwaliteitsniveau vast voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.

Sinds 1 juli 2015 mag e-waste alleen verwerkt worden door recyclingbedrijven die volgens CENELEC zijn gecertificeerd en die de aangeboden en verwerkte hoeveelheden registreren bij het Nationaal (W)EEE Register. De recyclingbedrijven moeten ook aangeven wat ze met de materialen doen.

Belangrijke rol

Metaalbedrijven en -verwerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de inzameling (en de passende verwerking). Stichting OPEN en Metaal Recycling Federatie (MRF) willen samen de randvoorwaarden opstellen en uitwerken voor een nieuw model waarbij metaalbedrijven als inzamelkanaal van de afvalbeheerstructuur van Stichting OPEN worden opgenomen.

Eenvoudige uitvoering en duidelijke communicatie naar de verschillende partijen over hoe de structuur werkt, welke inspanningen van de verschillende partijen worden verwacht, welke kosten en opbrengsten daar tegenover staan en welke regelgeving van toepassing is (zoals de CENELEC-standaard voor depollutie), staan hierbij centraal. Ook is van groot belang om zo samen te werken dat de handhaving effectiever kan worden georganiseerd.