Download hier het pdf-document van de kostenvergoedingregels.

Deze kostenvergoedingsregels zijn van toepassing op de “Overeenkomst voor detaillist ter ophaling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten” waarvan deze kostenvergoedingsregels integraal onderdeel uitmaken.

Kostenvergoeding

Detaillist ontvangt een kostenvergoeding voor de kosten die zij maakt voor de inname, tijdelijke opslag en afgifte van afgedankte elektrische apparaten aan Wecycle. Hiermee zijn de Detaillist en haar klanten verzekerd van verantwoorde recycling van deze apparaten. De kostenvergoeding is gebaseerd op de feitelijke afgifte van de apparaten aan Wecycle. Detaillist die de kostenvergoeding wil ontvangen, dient alle afgedankte apparaten die zij inneemt, af te geven aan Wecycle. Detaillist ontvangt een kostenvergoeding (excl. BTW) op basis van de hoeveelheid/soort aangeboden apparaten:

fractie CRT Beeldbuistelevisie en monitoren 4 euro per CRT of (computer) monitor met een beeldbuis
fractie FPD Platte televisies en monitoren (Flat Panel Display) 3 euro per TV of (computer)monitor met een plat beeldscherm
fractie GWG Groot witgoed apparaten 6 euro per groot witgoedapparaat
fractie KV Koel-/vriesapparaten 6 euro per koel-/vriesapparaat
fractie KEI Kleine elektrische en ICT-apparaten 1 euro per overig elektrisch apparaat dat niet in de KEI-box past
2 euro voor een volle KEI-box

Distributiecentrum

Indien Detaillist vanaf een distributiecentrum elektrische apparaten grootschalig (in containers) gesorteerd aanbiedt in vijf fracties (GWG, KV, KEI, CRT en FPD), ontvangt zij een kostenvergoeding van 140 euro per ton.