Deze Aanleverregels Armatureninzameling zijn van toepassing op de “Overeenkomst ter inzameling en afgifte van armaturen en lampen” (hierna: de Overeenkomst) waar van deze Aanleverregels Armatureninzameling integraal onderdeel uitmaken. AEEA B.V. wenst met deze Aanleverregels Armatureninzameling de verplichtingen uit de Overeenkomst voor AEEA B.V. en voor Inzamelpunt verder invulling te geven.

De in deze Aanleverregels Armatureninzameling gebruikte termen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Overeenkomst, tenzij expliciet anders is aangegeven in deze Aanleverregels Armatureninzameling.

Inzamelpunt heeft als inzamelaar een online account bij Stichting OPEN. U kunt via myOPEN uw gegevens aanpassen en/of uw orders beheren.

Via het online account kunt u:

 • Aangeven welke Armaturen en/of Lampen bij u opgehaald kunnen worden;
 • Uw geplaatste order(s) bekijken;
 • Uw eigen bedrijfsgegevens beheren, zoals ophaallocatie(s), contactgegevens en openingstijden;
 • Nieuwe ophaallocatie(s) toevoegen aan uw account;
 • Een vraag, opmerking of klacht indienen via de feedback module;
 • Uw financiële gegevens bekijken.

Wenst u de Overeenkomst met AEEA B.V. op te zeggen dan kunt u dit het eenvoudigst doen via myOPEN , operations@stichting-open.org of (079) 7600 600.

Orderproces

Uw order voor de Ophaling van Armaturen en Lampen wordt binnen 5 werkdagen na aanmelden daarvan via myOPEN ingepland. U kunt via myOPEN 24 uur per dag uw order aanmaken. Op werkdagen worden om 15.00 uur de aangemaakte orders ingelezen en naar de transporteurs doorgestuurd zodat de Ophaling van de door u ingezamelde Armaturen en Lampen kan worden ingepland. Aangemaakte orders kunnen om die reden tot uiterlijk 15.00 uur gewijzigd worden via myOPEN. Is er toch iets fout gegaan neem dan altijd telefonisch contact op met het Operations team te bereiken op (079)7600 600. Graag wijzen wij u op onderstaande punten:

 • U kunt 1 x per etmaal een order aanmaken via myOPEN;
 • Meld nooit meer Armaturen en Lampen aan dan moet worden opgehaald;
 • Meld alleen volle inzamelmiddelen aan. Om het milieu te sparen ontmoedigen wij het meenemen van halfvolle inzamelmiddelen;
 • Meld het juiste inzamelmiddel aan. Indien u andere inzamelmiddelen aanmeldt dan u aan wenst te bieden, kan de transporteur uw order weigeren. Houdt er rekening mee dat de transporteur alleen ruimte heeft voor het aantal en type dat u doorgegeven heeft. Een overzicht van de beschikbare inzamelmiddelen kunt u in myOPEN terugvinden;
 • Het is alleen toegestaan de inzamelmiddelen aan te bieden op het bij ons bekende adres. Bent u verhuisd of wilt u de inzamelmiddelen verhuizen neem dan altijd contact op met het Operations team
 • Indien u tekst toevoegt in het memoveld van uw order dan wordt deze gelezen, echter als er een opdracht of extra handeling aan zit, zoals het meer meenemen van extra stuks Armaturen en Lampen of het extra plaatsen van boxen, dan wordt dit niet uitgevoerd. U dient hiervoor contact op te nemen met het Operations team te bereiken op operations@stichting-open.org of (079) 7600 600.

Algemene aandachtspunten inzamelmiddelen

 • Inzamelmiddelen zijn eigendom van AEEA B.V., u ontvangt de inzamelmiddelen slechts in bruikleen;
 • AEEA B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor inzamelmiddelen af te voeren, zonder hier nieuwe inzamelmiddelen voor in de plaats te hoeven geven. Het is niet toegestaan inzamelmiddelen naar een andere locatie te verplaatsen. Wilt u het inzamelmiddel verplaatsen, neemt dan contact met ons op via operations@stichting-open.org;
 • Behandel de inzamelmiddelen als een goed huisvader. De Armaturen en Lampen evenals de inzamelmiddelen dienen schoon, water- en sneeuwvrij te zijn.
 • U bent gehouden de inzamelmiddelen te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. Zoals beschreven in deze Aanleverregels Armatureninzameling.
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen voedsel- of frituurresten, geen verpakkingsafval, geen losse accu’s of batterijen en geen toners of cartridges etc.). Eventuele meerkosten die door vervuiling gemaakt moeten worden kunnen bij u in rekening worden gebracht;
 • Zet de inzamelmiddelen altijd op een verharde ondergrond en op een overdekte plaats;
 • Meld altijd tijdig kapotte en/of vervuilde inzamelmiddelen aan bij AEEA B.V.;
 • Inzamelmiddelen die niet in overeenstemming met de aanleverregels worden gebruikt kunnen in rekening worden gebracht door AEEA B.V.

Inzamelmiddelen voor lampen en armaturen

Voor de inzameling van lampen zijn vier inzamelmiddelen beschikbaar; de TL-box, blauwe metalen box (M-box), groene plastic box (P-box), en een 30 liter box (SBX30 box). Voor armaturen gebruikt u de portaal container, open container of de armaturen box (GBX). De verschillen tussen de boxen staan hieronder nader gespecificeerd.

 

TL-box – 40x40x120/180 cm – Geschikt voor tl-buizen en lampen

 • Afsluitbare kunststof box, uitschuifbaar in hoogte van 120 tot 180 cm met een capaciteit voor ongeveer 150 lampen;
 • Geschikt voor tl-buizen, spaarlampen en overige gasontladingslampen (CFL, HUD, etc.). LET OP: halogeen- en gloeilampen zijn niet toegestaan;
 • Gebroken lampen zijn niet toegestaan;
 • U dient de box minimaal 2 x per jaar aan te bieden;
 • De TL-box mag uitsluitend binnen geplaatst worden, omdat de box niet in aanraking mag komen met water / vocht;
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, etc.)
 • De TL-box dient inclusief deksel aangeboden te worden voor vervoer;

 

SBX30 box – 40x30x34 cm – Geschikt voor spaarlampen

 • Afsluitbare kunststof box met een capaciteit voor ongeveer 100 spaarlampen;
 • De box wordt uitsluitend geplaatst bij grootwinkelbedrijven of in een inzamelmeubel. Als alternatief kunnen wij een TL-box plaatsen;
 • TL-buizen en gebroken lampen zijn niet toegestaan;
 • De SBX30 box mag uitsluitend binnen geplaatst worden, omdat de box niet in aanraking mag komen met water / vocht;
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen, etc.);
 • De boxen worden vanaf 2 volle stuks gewisseld. Bij de eerste levering ontvangt u 3 stuks zodat er altijd een lege box beschikbaar is op uw locatie;
 • De box dient inclusief deksel aangeboden te worden voor vervoer.

 

M-box – 195x80x115 cm – Geschikt voor rechte tl-buizen (>60 – 180 cm) en /of neonlampen

 • Metalen box met een capaciteit van 1000 – 1500 rechte lampen;
 • De M-box is uitsluitend geschikt voor tl-buizen en neonlampen;
 • De M-box mag niet in aanraking komen met water/vocht en dient daarom binnen of afgedekt te staan;
 • Gebroken lampen (waaronder tl-buizen) zijn niet toegestaan;
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen, etc);
 • U dient de box minimaal 4 x per jaar aan te bieden, het minimum in te zamelen aantal lampen is 4000 stuks per jaar. Uitzondering: Eenmalig gebruik is mogelijk, maar atlijd in overleg met AEEA B.V. voor de ophaling van 1000 tot 1500 lampen;
 • De box is voorzien van een serienummer, dat altijd moet worden opgegeven bij het aanmaken van de order (Mxxxxx);
 • De box is voorzien van een cilinderslot met rechthoekige sleutel. De M-box dient goed te zijn vergrendeld tijdens het vervoer.

 

P-box – 120x80x74 cm – Geschikt voor korte rechte tl-buizen, ronde tl-buizen, xenonlampen, spaarlampen, en/of natriumlampen

 • Een plastic box met een capaciteit van 750 – 1.250 lampen;
 • De P-box is geschikt voor korte rechte tl-buizen, ronde tl- buizen, xenonlampen, spaarlampen, neonlampen en / of natriumlampen
 • X-ray buizen en CRT tubes zijn niet toegestaan;
 • Gebroken lampen (waaronder tl-buizen) zijn niet toegestaan;
 • De P-box mag niet in aanraking komen met water/vocht en dient daarom binnen of afgedekt te staan;
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen, etc.);
 • U dient de box minimaal 4 x per jaar aan te bieden, het minimum in te zamelen aantal lampen is 4000 stuks per jaar. Uitzondering: Eenmalig gebruik in overleg met AEEA B.V. voor de ophaling van 750 tot 1250 lampen;
 • De box is voorzien van een serienummer, dat altijd moet worden doorgegeven bij het aanmaken van de order (Pxxxxx);
 • De box is voorzien van een cilinderslot met rechthoekige sleutel. De P-box dient goed te zijn vergrendeld tijdens het vervoer.

 

Open container – 40m3 – Geschikt voor complete armaturen ZONDER lampen

 • De open container is geschikt voor complete armaturen zonder lampen;
 • Alleen complete armaturen zijn toegestaan (inclusief snoer en voorschakelapparatuur);
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, lampen, etc.);
 • De open container wordt altijd inclusief een lampeninzamelmiddel geleverd;
 • De open container heeft een maximale beladingsgraad van 10.000kg, de containers mogen niet zwaarder beladen worden. De gewenste minimum beladingsgraad is 4.000kg;
 • De armaturen mogen niet boven de randen van de container uitkomen;
 • U dient de containers op een goed bereikbare plaats te plaatsen voor de transporteur. Deze plaats dient via de verhardere weg bereikbaar te zijn en er dient voldoende ruimte te zijn voor het laden en lossen van de containers;
 • Het is niet toegestaan om de containers buiten of binnen de met u afgesproken locatie te verplaatsen of in te zetten voor andere doeleinden dan de inzameling van armaturen, tenzij AEEA B.V. hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Portaalcontainer – 10m3 – Geschikt voor complete armaturen ZONDER lampen

 • De Portaalcontainer is geschikt voor complete armaturen zonder lampen;
 • Alleen complete armaturen zijn toegestaan (inclusief snoer en voorschakelapparatuur);
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, lampen, etc.);
 • De Portaalcontainer wordt altijd inclusief een lampeninzamelmiddel geleverd;
 • De Portaalcontainer heeft een gewenste beladingsgraad van 1.000kg;
 • De deuren van de Portaalcontainer moeten dicht kunnen, armaturen mogen niet uitsteken;
 • U dient de containers op een goed bereikbare plaats te plaatsen voor de transporteur. Deze plaats dient via de verhardere weg bereikbaar te zijn en er dient voldoende ruimte te zijn voor het laden en lossen van de containers;
 • Het is niet toegestaan om de containers buiten of binnen de met u afgesproken locatie te verplaatsen of in te zetten voor andere doeleinden dan de inzameling van armaturen, tenzij AEEA B.V. hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Armaturenbox – 100x120x80 cm – Geschikt voor complete armaturen ZONDER lampen

 • Armaturenbox van 1m3 ;wordt geleverd inclusief plastic zak. De kleur of uitvoering kan afwijken van de hiernaast getoonde foto;
 • De armaturenbox is geschikt voor complete armaturen zonder lampen;
 • Alleen complete armaturen zijn toegestaan (inclusief snoer en voorschakelapparatuur);
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, lampen, etc.);
 • U dient de box minimaal 1 x per jaar aan te bieden;
 • De armaturen moeten zonder lampen worden aangeleverd. Een armaturenbox wordt altijd in combinatie met een TL-box geleverd;
 • Armaturen mogen uitsteken maar de box moet wel verplaatsbaar blijven.

 

Aandachtspunten met betrekking tot transport

 • Alle inzamelmiddelen dienen vrij toegankelijk te zijn voor de transporteur. Apparaten en inzamelmiddelen moeten verplaatst kunnen worden zonder dat eerst andere goederen verplaatst moeten worden;
 • Als de transporteur de order heeft ingepland, ontvangt u een e-mail met de datum wanneer de transporteur langskomt. Helaas kunnen wij u geen indicatie van de ophaaltijd geven. Kijkt u bij het aanmaken van uw order via myOPEN of de openingstijden van de ophaallocatie correct in het systeem staan. U kunt in myOPEN de orderstatus van uw order volgen;
 • Zorg dat u op de locatie aanwezig bent wanneer de transporteur langskomt, zodat u de vrachtbrief kunt tekenen;
 • De apparaten moeten normaal via de verharde weg bereikbaar zijn en op één verzamelplek staan.

Het is belangrijk dat de apparaten / inzamelmiddelen conform onze aanleverregels klaar staan voor de transporteur. Als dit niet het geval is, mag de transporteur de apparaten / inzamelmiddelen weigeren. Het wordt dan een vergeefse rit.

Verloren, zoekgeraakte of onbruikbaar geworden inzamelmiddelen

AEEA B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om inzamelmiddelen, die als verloren beschouwd kunnen worden bij u in rekening te brengen tegen de volgende tarieven per stuk:

TL-box Eur 30,-
SBX30 box Eur 15,-
M-box Eur 500,-
P-box Eur 200,-
Open container vervangingswaarde (prijspeil september 2021, ca. Eur 10.000)
Portaal container vervangingswaarde (prijspeil september 2021, ca. Eur 6.000)
Armaturenbox Eur 50,-

 

Vergeefse ritten

De transporteur mag besluiten de aangemelde container niet mee te nemen. Dit is het geval indien:

 • de container minder dan 75% is gevuld;
 • de container is gevuld met de verkeerde fractie;
 • de fractie zwaar is bevuild;
 • de container niet klaarstaat zoals omschreven in deze aanleverregels.

De kosten van een eventuele vergeefse rit komen voor rekening van de aanbieder.

Aanbieden van overige apparaten

Indien u incidenteel apparaten anders dan Armaturen en Lampen wilt inleveren bij AEEA B.V. neem dan contact op met het Operations team te bereiken op operations@stichting-open.org of (079) 7600 600 om de mogelijkheden hiertoe te bespreken.